Arel Teknoloji Transfer Ofisi

AREL TTO;

 

TTO, üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi, ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulması, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesi, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından daha etkin şekilde yararlanılması doğrultusunda ilgili süreçleri tasarlamak, yürütmek ve ilgili birimleri koordine etmesi ile hizmet vermektedir.

Hizmet Birimlerimiz

444

ARAŞTIRMACI

48

ETKİNLİK-EĞİTİM

299

YAYIN

21

PROJE

Çağrılar

Haberler