Arel Teknoloji Transfer Ofisi

AREL TTO;

 

TTO, üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi, ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulması, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesi, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından daha etkin şekilde yararlanılması doğrultusunda ilgili süreçleri tasarlamak, yürütmek ve ilgili birimleri koordine etmesi ile hizmet vermektedir.

Hizmet Birimlerimiz

42

Yayın

119

Atıf

22

Bilimsel Toplantılara Katılım

11

Kitap

10

Projeler

3

Ödüller

3

Patent

Çağrılar

Haberler