Arel Teknoloji Transfer Ofisi

AREL TTO;

 

TTO, üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi, ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulması, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesi, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından daha etkin şekilde yararlanılması doğrultusunda ilgili süreçleri tasarlamak, yürütmek ve ilgili birimleri koordine etmesi ile hizmet vermektedir.

Hizmet Birimlerimiz

42

Yayın

126

Atıf

28

Bilimsel Toplantılara Katılım

13

Kitap

1

Projeler

3

Ödüller

3

Patent

Çağrılar

Haberler