Girişimciler İçin

AREL TTO

1512 Girişimcilik Destek Programı

Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) 1512 – Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini
katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için,
girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı
girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün
ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.