Hakkımızda

AREL TTO

ArelTTO – Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesi’ndeki bilgi ve teknolojinin katma
değerli yeni uygulamalara ve ticarî çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla
kurulmuştur…

 

Ocak 2017’de faaliyete geçen ArelTTO, 2014’ten itibaren üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde
yürütülen araştırma, deneysel geliştirme alanındaki proje ve faaliyetler sonucu elde edilen birikim
ve yetkinliklerin birleştirilmesiyle kurulmuştur.