Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

AREL TTO

Sanayi İşbirliği Geliştirme Birimi, İstanbul Arel Üniversitesi ile sanayi firmaları arasında araştırma ve geliştirmeye dayalı işbirliklerinin kurulması ve sürecin her iki taraf açısından kolaylaştırılması konularında hizmet vermektedir.

 

Ar-Ge İşbirliği Programı

 

İstanbul Arel Üniversitesi, bünyesindeki 444 akademik araştırmacı, 37 araştırma merkezi ve laboratuvarıyla yenilikçi araştırma-geliştirme kapasitesini sanayinin kullanımına sunmaktadır. Ar-Ge işbirliği kapsamında, üniversite ve sanayi arasında ortaklaşa yapılabilecek proje önerileri geliştirilmekte ve Ar-Ge danışmanlığının yanı sıra sanayi firmalarına, akademik araştırmacılardan, üniversite altyapısından ve laboratuvarlarından faydalanılması çerçevesinde Ar-Ge işbirliği olanakları sağlanmaktadır.

Ar-Ge Proje Ortaklığı:

Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından faydalanmaya yönelik işbirliği projelerinde, proje paydaşlarımız proje başvurusundan itibaren Proje ve Fon Destek Birimimiz tarafından verilen tüm hizmetlerden yararlanabilmektedir. Proje ve Fon Destek Birimi hizmetleri için tıklayınız.

Ar-Ge Danışmanlık:

Sanayi firmalarının doğrudan fon sağladığı kontratlı Ar-Ge projelerinde akademisyen ile eşleştirme, koordinasyon, sözleşme müzakeresi ve projenin finansal yönetimi konularında destek sunulmaktadır.

 

Sanayi Projeleri İşbirliği Programı

 

İstanbul Arel Üniversitesi, “Sanayi Tezleri İşbirliği” Programı ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sanayiye yönelik araştırma ve tez projelerini iş dünyasında uygulamalı olarak gerçekleştirebilmeleri amacıyla, sanayi firmaları ile çeşitli işbirlikleri yürütmektedir. Program ile üniversite-sanayi arasındaki etkileşimin arttırılması ve bilimsel çalışmaların sanayi firmalarının da yararına olacak şekilde yürütülmesi hedeflenir. İş dünyasının da bilimsel çalışmanın sonuçlarından yararlanmasına ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından tanımasına imkan sağlanmaktadır.