Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

AREL TTO

ArelTTO, üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe ve teşvik desteklerinden (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA, Horizon 2020, EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET vb.) daha etkin şekilde yararlanması için ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik destek programlarına yönelik bilgilendirme, araştırma, eşleştirme, eğitim ve danışmanlık desteği vermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki destekler sunulmaktadır;

 

Proje Destekleri ve İşbirliği Fırsatlarına Erişim

 • Ulusal ve uluslararası destek programlarının ve çağrılarının araştırılarak duyurulması,
 • Ulusal ve uluslararası proje, ortaklık ve iş birliği çağrılarının duyurulması,
 • Proje desteklerine ve iş birliği fırsatlarına yönelik uygun adayların belirlenmesi,eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • Proje önerisine en uygun destek programının veya çağrının seçimine destek olunması,
 • Fon veren kurumlar ile araştırmacıların arasında güncel bilgi akışının sağlanması.

 

Proje Geliştirme

 • Proje fikirlerinin toplanması, bu fikirlerin takip ve ön değerlendirmelerinin yapılması,
 • Destek programı veya çağrısı belirlenmiş proje önerileri için gerekli başvuru formlarının ve ilgili rehberlerin sağlanması,
 • Proje önerilerinin mantıksal çerçeve içinde gözden geçirilmesi ve konseptinin olgunlaştırılması,
 • Projenin hedefleri doğrultusundaki iş birlikleri için yurtiçindeki ve yurtdışındaki potansiyel konsorsiyum ortaklarının araştırılması ve iş birliği süreçlerinde destek verilmesi,
 • Proje başvuru metinlerinin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında kişiye rehberlik edilmesi ve proje kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
 • Proje ortağının veya paydaşının bulunması sürecine destek verilmesi ve sürecin koordine edilmesi.

 

Değerlendirme ve Sözleşme Süreci

 • Ön değerlendirme panelleri kurarak proje sunum ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Proje değerlendirme sürecinin takibinin ve taraflar arasında gerekli bilgi akışının sağlanması,
 • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerinin koordine edilmesi, gerekli imza ve onayların alınmasının sağlanması.

 

Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi

 • Projenin taraflarının (Proje yürütücüsü, ortakları, paydaşları ve fon sağlayan kurum) arasındaki koordinasyon sürecine destek olunması,
 • Projede planlanan faaliyetlerin ve bütçedeki harcamaların izlenmesi, raporlanması konusunda rehberlik hizmeti verilmesi,
 • Projenin ilerleme raporlarının (ara ve nihai raporları) gözden geçirilmesi,
 • Projedeki gelişmelerle ilgili bilgi ve haberlerin yayılmasının sağlanması.