Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

AREL TTO

ArelTTO, üniversitemizin sâhip olduğu yetkinliklerin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının akademi ve iş dünyasına tanıtılması, işbirliklerinin oluşturulması için gereken iletişim köprüsünün kurulması amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamda yürütülen ve planlanan başlıca faaliyetler şunlardır;

 

    • ArelTTO faaliyetleri hakkında farkındalık sağlamak amacıyla eğitim, konferans, seminer, çalıştay, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi, diğer kurumlar tarafından organize edilen etkinliklerin takip edilmesi, duyurulması ve aktif katılım gösterilmesi,

 

    • ArelTTO’nun faaliyet alanına giren konularda, ArelTTO personeline, akademisyenlere, öğrenciler ve sanayicilere yönelik eğitimler düzenlenmesi,

 

    • Üniversite bünyesinde yürütülmekte olan veya tamamlanmış projelerin, patentli teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği, projelerin potansiyel yatırımcılar ile buluşturulduğu proje pazarı ve bu projelere ödüllerin verildiği proje yarışması gibi etkinliklerin düzenlenmesi,

 

    • ArelTTO dijital bülteninin ve basılı yayınların hazırlanması, yazılı/görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla tanıtılması.