Öğrenciler İçin

AREL TTO

Tubitak Proje Destekleri

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön-lisans ve lisans öğrencilerini, projeler
yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrencilerin bilimsel süreçlerde yer alabilme becerilerinin
geliştirilmesidir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

 

TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik

Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Önlisans/Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya
sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik
araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye
giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Tubitak Burslar

Lisans öğrencileri için:

2205 – Lisans Burs Programı

Bu programın amacı; Türkiye’de üniversite okuyan öğrencileri, temel bilimler ile sosyal ve beşeri
bilimlere yönelimi teşvik etmek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bilim olimpiyatları ve proje
yarışmalarında başarılı olmuş öğrencileri desteklemektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Astronomi ve Uzay Bilimleri,
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel
bölümler (Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat, Sanat Tarihi,
Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki
üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara destek
verilmektedir

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Lisansüstü öğrenciler için:

2211- Yurtiçi Doktora Burs Programları

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora
öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının
yetişmesine katkı sağlamaktır.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

2213 – A Yurt Dışı Burs Programı

Programın amacı; üniversite mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri
kaydıyla yurt dışında lisansüstü eğitim almalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında, Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve buna bağlı olarak
Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere yurt
dışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları şartıyla burs verilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora
eğitimleri için destek sağlamaktır.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

2219- Yurt Dışı Sonrası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner
hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip yurt dışında araştırmalar yapacak
olan bilim insanları desteklenmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.