Eıc Fonu Yatırım Kılavuzu Güncellendi

Eıc Fonu Yatırım Kılavuzu Güncellendi

EIC Fonu Yatırım Kılavuzu, EIC Fonu’nun EIC Hızlandırıcı programı kapsamında start-uplara ve KOBİ’lere yapacağı yatırım süreçlerine dair karar, strateji ve koşullar hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Bu Kılavuz EIC Hızlandırıcı yatırım sürecinde EIC Fonu için yatırım yapılacak startup ve KOBİ’yi seçme noktasında kritik koşulları ve değerlendirme süreçlerini anlamada anahtar bir belgedir.

Güncellenmiş Kılavuz’da şunlar bulunur:
– EIC Fonu’nun yatırım kararı vereceği startup ve KOBİ’nin merkezinin bulunduğu ülkenin kapsamı
– EIC Fonu tarafından yapılabilirliği mümkün olan yatırım senaryolarının güncellenmiş açıklaması
– EIC Fonunun devam yatırımlarını ve çıkışlarını kapsayan yeni maddeler
EIC Fonu Yatırım Kılavuzu’na buradan ulaşılabilir.