Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı / 2210-C

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı / 2210-C

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı; Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Program kapsamında aşağıdaki alanlarda tez önerisi kabul edilen adaylar desteklenmektedir.

· Bilgi Güvenliği

· Bilim Tarihi

· Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri

· Büyük Veri ve Veri Analitiği

· Enerji Depolama Teknolojileri

· Geniş bant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz IT ve IP teknolojileri dâhil)

· İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri

· Mikro/Nano/Opto-Elektromekanik Sistemler

· Motor Teknolojileri

· Nesnelerin İnterneti

· Robotik, Mekatronik ve Otomasyon

· Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi

Burs Kapsamı ve Süresi

-Burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 12 ay sonunda sona erdirilir.

- 12 aylık sürenin işbu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda ise burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

- Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

 

Burs Miktarı

Tam Burs(ay)   3.500 TL

Kısmi Burs(ay) 1.250 TL

 

Başvuru Koşulları

- T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

- Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak

- Tez önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak

- Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

- Kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 5. döneminde kayıtlı olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz).

- Yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmak

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

- Daha önce 2210- Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programlarından yüksek lisans bursu almamış olmak* (Daha önce burs alıp herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler)

*2210-A bursiyerleri hariç

- Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

- 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Tarih

2022/1.Dönem

31 Mart 2022 – 20 Nisan 2022 saat 17:30’a kadar

2022/2.Dönem

24 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2210-c_cagri_duyurusu_2022-1.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi