Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı/2211-C

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı/2211-C

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, Türkiye’de doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek öncelikli alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Program kapsamında aşağıdaki alanlarda tez önerisi kabul edilen adaylar desteklenmektedir.

· Bilgi Güvenliği

· Bilim Tarihi

· Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri

· Büyük Veri ve Veri Analitiği

· Enerji Depolama Teknolojileri

· Geniş bant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz IT ve IP teknolojileri dâhil)

· İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri · Mikro/Nano/Opto-Elektromekanik Sistemler

· Motor Teknolojileri

· Nesnelerin İnterneti

· Robotik, Mekatronik ve Otomasyon

· Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi

 

Bu çağrı kapsamında yukarıda belirtilen alanlara ek olarak İzmir Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereğince “Endüstriyel Simbiyoz” alanı da desteklenecektir. İzmir Kalkınma Ajansı ve UNDP Türkiye işbirliği ile yürütülen “İzmir’de Endüstriyel Simbiyoz Projesi”nin “Ar-Ge Boyutunun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi” bileşeni kapsamında hazırlanacak tezlere ilişkin ayrıntılı bilgi TÜBİTAK web sayfasında yer almaktadır.

Burs Kapsamı ve Süresi

-Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 36 ay sonunda sona erdirilir.

-36 aylık sürenin iş bu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

-Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

Burs Miktarı

Tam Burs(ay)   5.500 TL

Kısmi Burs(ay) 1.750 TL

Başvuru Koşulları

-T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

- Türkiye’de bir doktora programında veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programda kayıtlı olmak

- Tez Önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak

- Doktora ağırlıklı not ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmak

- Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 10. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 12. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz)

 - Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

- Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi 5 almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler)

- Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri başvuru yapabilir. Ancak, Türkiye’deki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi burs alarak başvuru yapan adayların herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmama veya ticari faaliyette bulunmama şartını sağlaması gerekmektedir.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

- 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 programından da yararlanmak isteyenler, programın başvuru koşullarını sağlamaları halinde başvuru için gerekli olan başarı ölçütlerini yerine getirmiş kabul edilir.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Tarih

2022/1.Dönem

31 Mart 2022 – 20 Nisan 2022

2022/2.Dönem

24 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2211-c_cagri_duyurusu_2022-1.pdf

 

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi