Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı/2211-E

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı/2211-E

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, Türkiye’de doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemiz önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

Lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası bütünleşik doktora öğrenimine başlayanlar veya yüksek lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri (2210-C ve 2210-D programları kapsamındaki bursiyerler hariç) olup yüksek lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine başlayanları kapsamaktadır.

Burs Kapsamı ve Süresi

-Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 48 ay sonunda; bütünleşik doktora öğrenimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.

-48 ve 60 aylık sürenin iş bu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

- Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

Burs Miktarı

Tam Burs(ay)   5.500 TL

Kısmi Burs(ay) 1.750 TL

Başvuru Koşulları

-T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

- BİDEB’in 2205-Lisans Burs Programı, 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2210-B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı veya 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin doktora programına veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programa başlamak

- Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmak

-Lisans sonrası bütünleşik doktora programına kayıt yaptıran adaylar için, BİDEB lisans bursiyeri olup başvuruda belirtilen lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 2,8; 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak

- Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıt yaptıran adaylar için, BİDEB yüksek lisans bursiyeri olup başvuruda belirtilen yüksek lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 3; 100’lük not sistemi için en az 76,66 ortalama ile mezun olmak

- Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

-Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm lisans sonrası bütünleşik doktora veya yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri başvuru yapabilir. Ancak Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 bursiyeri olmak için başvuru yapan adaylarda herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı çalışmamak veya ticari faaliyette bulunmamak şartı aranmaktadır. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

-2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 programından da yararlanmak isteyenler, programın başvuru koşullarını sağlamaları halinde başvuru için gerekli olan başarı ölçütlerini yerine getirmiş kabul edilir.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Tarih

2022/1.Dönem

31 Mart 2022 – 20 Nisan 2022

2022/2.Dönem

24 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2211-e_cagri_duyurusu_2022-1.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi