Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-IV Başvuruları Açıldı

Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-IV Başvuruları Açıldı

TEMA Vakfının ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-IV başvuruları açıldı.

Hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Bu kapsamda, AB politika gündemine yönelik çevre politikalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

Proje faaliyetleri genel olarak AB çevre ve enerji müktesebatına uyum kapsamında yerel düzeyde tespit edilen bir soruna karşı halkın katılımını destekleyici ve çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurular e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 15 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar yapılabilir.

Ekte hibe talimatları, başvuru formu ve bütçe belgelerini iletiyoruz. Ayrıca www.tema.org.tr adresinden de belgelere ulaşmak mümkün.

Başvurmayı planlayan kurumlar sorularını en geç 10 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar envnet@tema.org.tr adresine iletebilir.