Yenilikçi KOBİ’lerin Liderliğindeki Uluslararası İşbirliği Projelerinin Desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın 2022 yılı 1. Çağrısı Açıldı!

Çağrı Adı

Eurostars-3 Programı’nın 2022 yılı 1. Çağrısı (2022/1) Açıldı!

Çağrının Amacı

Eurostars kapsamında açılan konu güdümsüz uluslararası çağrılarda, koordinatörü bir KOBİ olmak üzere, en az iki Eurostars üyesi ülkeden kuruluşun yer aldığı uluslararası ArGe projeleri aracılığıyla, kısa sürede piyasaya sürülebilecek ürün, süreç ya da hizmet ortaya koyulabilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrının Hedefleri

Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde uluslararası etkin iş birliklerinin oluşturulması; uluslararası düzeyde birlikte araştırma, ürün/teknoloji geliştirme çalışmalarının ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlanarak uluslararası 3 teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluşlar bünyesinde içselleştirilmesi, yeni ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alması hedeflenmiştir.

Bu çağrı kapsamında sunulacak uluslararası Eurostars projeleri çerçevesinde uluslararası etkin bir iş birliği ve birlikte ürün geliştirme çalışmaları sonucu beklenen etkiler aşağıdaki şekildedir:

  • Uluslararası düzeyde benzer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların ülkemiz özel sektör, üniversite ya da kamu kuruluşlarının ilgili alanlardaki bilgi birikimlerinin artırılması ve teknoloji transferinin desteklenmesi,  Elde edilen bu bilgi birikiminin yüksek Teknoloji Hazırlık Seviyelerine (THS) ulaştırılması,
  • Uluslararası düzeyde birlikte ürün geliştirme ve iş yapma kültürünün artırılarak uluslararası teknolojik bilgi birikimine erişimin desteklenmesi,
  • Oluşturulan uluslararası konsorsiyumun uzun vadede yeni iş birlikleri oluşturabilmesi ve sürdürülebilir olması,
  • Oluşturulan uluslararası konsorsiyum aracılığıyla uluslararası pazarlara erişimin artırılması,
  • Geliştirilen ürünler ile ihracatın artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması,
  • Cari açığın düşürülmesi.

Çağrı Kapsamı

Eurostars uluslararası programına başvurusu bulunan Türkiye’de yerleşik kurum/kuruluşların uluslararası değerlendirme sonucu olumlu bulunanlar ikinci aşama Eurostars-3 Ulusal çağrısına (1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/1) başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçleri Eurostars-3 Ulusal Çağrısı (1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/1) doğrultusunda gerçekleştirilir.

Çağrıya Başvuru Koşulları

Eurostars uluslararası programına başvurusu bulunan Türkiye’de yerleşik kuruluşların uluslararası değerlendirme sonucu olumlu bulunanlar ulusal Eurostars çağrısına başvuruda bulunabilirler. (Sermaye şirketleri, Yükseköğretim kurumları, Kamu araştırma merkez ve enstitüleri, Eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları.)

Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilir. Bu çağrı kapsamında sunulan projelerde sermaye şirketi Yürütücü Kuruluş (Muhatap Kuruluş) olmalıdır.

Proje başvurusu yapılabilmesi için, sermaye şirketi statüsünde bulunan her bir kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin, üniversite veya eğitim ve araştırma hastaneleri için ise doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Proje Bütçesi Üst Sınırı

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Proje Süresi Üst Sınırı

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Çağrı Takvimi

EUROSTARS Uluslararası Çağrı açılış tarihi

21 Ocak 2022

EUROSTARS Uluslararası Çağrı kapanış (cut-off) tarihi

24 Mart 2022 (Saat:14.00 Brüksel saati)

Ulusal Çağrının açılış tarihi

21 Ocak 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih*

04 Nisan 2022 (Saat: 17.00)

Ön Proje Başvuruları için son tarih**

11 Nisan 2022 (Saat: 23.59)

EUROSTARS Uluslararası Değerlendirme (Hakem Değerlendirmesi ve Panel Değerlendirme/Sıralaması)

04 Nisan 2022- 26 Nisan 2022 30 Mayıs 2022- 02 Haziran 2022

Sonuçların EUROSTARS Sekretaryası tarafından duyurulması

17 Haziran- 01 Temmuz 2022

Konsorsiyum anlaşmalarının imzalanıp EUREKA Sekretaryası’na iletilmesi

29 Temmuz- 12 Ağustos 2022

Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama proje başvurularının alınması**

29 Temmuz 2022- 23 Aralık 2022

* Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir. Kuruluş bazlı ön kayıt, "https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_40" bağlantısında yer alan açıklamaya göre yapılacaktır.

** Kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşların proje başvurularını PRODİS üzerinden göndereceği tarihlerdir. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar tekrar ön kayıt yaptırmadan bu tarih aralığında başvurularını gönderebileceklerdir.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi