Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Hakkında

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Hakkında

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Hakkında

10.1.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar”a ilişkin 121 inci maddesi çerçevesinde, Üniversite’de yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin Üniversite’ye bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler, Buluş Bildirim Formu kullanılarak Arel TTO’ya yapılmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemiz Rektörlüğünce 09.07.2019 tarihinde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu (FSMHK) oluşturulmuş ve sürecin işleyişiyle ilgili olarak FSMH Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Buna göre; buluşunu tescillemek isteyen buluşçunun (akademisyen, idari personel veya öğrenci) ilk olarak Buluş Bildirim Formunu doldurarak Arel TTO’ya bildirimde bulunması gerekmektedir.

FSMH Yönergesi için tıklayınız…

Arel TTO gerekli evrakları tamamladıktan sonra buluşları değerlendirilmek üzere FSMH Komisyonuna sunmaktadır. FSMH Komisyonu, Arel TTO ve diğer değerlendirmeler ışığında buluşun serbest ya da hizmet buluşu olduğuna karar vermektedir. Hizmet buluşu olarak kararlaştırılan buluşların tescillenme ve ticarileşme süreçleri Arel TTO aracılığıyla yürütülmektedir.

 

FSMH süreçleri ile ilgili her türlü konuda Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,