Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

Çağrının

Amacı

Bu destek programı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikiminden faydalanılarak, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden şirketlerimizin geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerinin; yapay zekâ çözümlerine kendi bünyelerinde ihtiyaç duyan şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çağrının Hedefleri

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları hedeflenmektedir.

Çağrının Kapsamı

Bu program kapsamında ilk aşamada dört öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar

(1) Akıllı Üretim Sistemleri,

(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,

(3) Finans Teknolojileri,

(4) İklim Değişikliğinin Etkileri olarak belirlenmiştir.

Akıllı Üretim Sistemleri alanının, Sanayide Dijital Dönüşümün geldiği nokta ve sanayideki model fabrikalar sayesinde yapay zekâ ekosistemine hızlı bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Gıda arzının ve güvenliğinin gittikçe artan kritik önemi dolayısıyla Akıllı Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında geliştirilecek yapay zekâ temelli çözümlerin sektöre önemli faydalar getirmesi beklenmektedir.

Bir diğer öncelikli alan olan Finans Teknolojileri alanında Türkiye’nin yüksek olgunluk seviyesinin, geliştirilecek çözümlerin finans sistemine entegrasyonunu kolaylaştırması beklenmektedir.

Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli doğal felaketlere yol açan İklim Değişikliğinin Etkileri ise bir diğer öncelikli alan olarak belirlenmiş olup bu tip felaketlerin önceden kestirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için geliştirilecek yapay zekâ çözümleri de program kapsamında desteklenecektir.

Çağrı Bütçesi

Çağrıya ait projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç en fazla 24.000.000 TL (yirmi dört milyon Türk Lirası) olacaktır.

Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi

11 Şubat 2022

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt son tarihi

1 Nisan 2022, saat: 17:30

Çağrı kapanış tarihi

11 Nisan 2022, saat 23:59

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

İş Birliği Sözleşmesi ile ilgili eksiklikler istendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içinde tamamlanır.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi