Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) arasında ortak seyahat projeleri desteklenecektir. Yaklaşmakta olan çağrı, bilimsel işbirliğinin gelişimini ve yoğunlaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Programın Kapsadığı Konular:

Malzeme Bilimi

Sağlık, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (COVID-19 Araştırmaları dâhil)

Yer ve Çevre Bilimleri

Dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri

Uzay Mühendisliği (İnsansız Hava Araçları dâhil)

Enerji Teknolojileri 

Katılımcı Profili:

Yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler)  katılımı özellikle memnuniyetle karşılanmaktadır.

Aşağıdaki ilkelere bilhassa önem verilecektir;

Genç bilim insanlarının katılımı.Bu çağrı kapsamında, mevcut sanat durumuna katkıda bulunan proje önerileri, yeni bilgi üretmek, yeni bilimsel yorumlar yapmak veya teknolojik problemleri çözmek, sorunların finanse edilmesi hedefleniyor.

 

Bütçe:

Ortak araştırma için en fazla (24 ay) fon sağlanacaktır.

İkili hareketlilik projelerinin finanse edilmesi bağlamında MESU kişi başına 8.000 Euro’ya kadar destek sağlıyor.

Karşılıklılık ilkesine göre proje başına 100.000 Türk Lirasına kadar fon sağlanacaktır.

Genel gider ve Proje/Projeler için Teşvik Primi ödenmeyecektir.

Temsil ve Tanıtım giderleri (en fazla 15.000 Türk Lirası) karşılanacaktır.

Yerli veya Yabancı Seyahat Giderleri-Saha Aktiviteleri, ikili işbirliği kapsamında seyahat masrafları karşılanacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Başvuru sahipleri kendi araştırma ortaklarını bulmalıdır.
  • Teklifler, Ukrayna (MESU) ve Türkiye (TÜBİTAK)’ye sunulmalıdır.
  • Her ikisinde de sunulmayan teklifler finansman sağlanması açısından dikkate alınmayacaktır.

​Çağrı Takvimi:

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021, 17:30 (TSİ)

E-imza Son Tarihi: 22 Eylül 2021, 17:30 (TSİ)

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi