‘Ufuk2020 Döngüsel Ekonomi & Endüstrinin Dönüşümü’ Etkinliği Varşova’da Gerçekleşecek!

‘Ufuk2020 Döngüsel Ekonomi & Endüstrinin Dönüşümü’ Etkinliği Varşova’da Gerçekleşecek!

Polonya’nın Varşova şehrinde ‘Ufuk2020 Döngüsel Ekonomi & Endüstrinin Dönüşümü’ Uluslararası Proje Pazarı düzenleniyor. NCPs-CARE ve NMP TeAm projeleri tarafından birlikte organize edilen etkinlik aktif olarak araştırma ortaklıklarını teşvik etmeyi ve konsorsiyum kurulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yenilikçi şirketler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve Ufuk2020 çağrıları ile ilgilenen diğer kurum/kuruluşlara açık olan bu etkinlik

  • uluslararası düzeyde yeni proje önerileri sunmak, tartışmak ve geliştirmek
  • uluslararası işbirliği ağını genişletmek
  • Avrupa Komisyonu yetkililerinden fikir edinmek
  • Ufuk2020 Ulusal İrtibat Noktalarından destek almak

için fırsatlar sunacaktır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.