Ufuk Avrupa Programı Küme 6 (ekonomi, iklim, çevre) Başvuruya Açıldı!

Ufuk Avrupa Programı Küme 6 (ekonomi, iklim, çevre) Başvuruya Açıldı!

UFUK AVRUPA GIDA, BİYOEKONOMİ, DOĞAL KAYNAKLAR, TARIM VE ÇEVRE HEDEF 5 – İKLİM EYLEMİ İÇİN KARA, OKYANUS VE SU

Kapsam ve Amaç

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB’nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

· Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri

· Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri

· Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri

· Temiz çevre ve sıfır kirlilik

· İklim eylemi için kara, okyanus ve su

· Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar

· Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler

Beklenen sonuçlar;

· Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması

· Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması

· Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa’da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)

· Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler

· Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi

· Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu

· Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri.

Yayınlanma Tarihi: 09/07/2021 Son Başvuru Tarihi: 15/02/2022 Bütçe: 1.020.530.000 Avro

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi