TUSAŞ LIFT UP (SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ) PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

TUSAŞ LIFT UP (SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ) PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Üniversitelerin son sınıf lisans öğrencilerinin TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde yürütecekleri bitirme projesi çalışmalarının bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesini amaçlayan LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı başvuruları devam ediyor.

Başvuru sürecinin ilk adımında proje ekibi tarafından doldurulan Başvuru Formu, Akademik Danışmanın (Öğretim Üyesi) onayına e-postayla sunulmalı, Akademik Danışman tarafından onaylanan Başvuru Formu TUSAŞ‘a iletilmelidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR VE BAŞVURU KOŞULLARI

  • Proje ekibindeki öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının aritmetik ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
  • Proje ekibinde görev alacak azami lisans öğrenci sayısı 5’tir.
  • Bir üniversitenin aynı bölümü ile bir öğrenim yılında en fazla 3 proje gerçekleştirilebilmektedir.

 

Başvuru dönemi kapanmasına rağmen veya önceki maddede belirtilen 3 proje kontenjanı dolmasına rağmen aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan başvurular TUSAŞ tarafından ayrıca değerlendirilmektedir ve uygun bulunduğu takdirde kabul edilmektedir.

  • TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı’na başvuru yapılacak olması.
  • Başvuran tüm öğrencilerin not ortalamalarının ortalamasının 4 üzerinden en az 3,25 veya 100 üzerinden en az 82,50 olması.
  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin yazarları arasında yer aldığı, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, çalıştay, konferans vb.) sunulmuş ve tam metni basılmış bildirinin olması.
  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin yazarları arasında yer aldığı, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide kabul edilmiş, yayımlanmış makalenin olması.
  • Havacılık ve uzay sektörüne yönelik ulusal ya da uluslararası bir yarışmada, proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin dereceye girerek ödül almış olması.
  • Yerleşkesinde TUSAŞ ofisinin bulunduğu bir üniversitenin olması.

 

BAŞVURU TAKVİMİ:

2021-2022 öğrenim yılında başvuruya açılan LIFT UP proje konuları yayımlanmış olup, başvuru dönemi 21 Ağustos 2021-31 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir.

Proje konuları, başvuru ve değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgi için -> tıklayınız.

Önemli bilgi: Bitirme projesi konu listesinde yer alan projelere yapılan başvurular, başvuru önceliğine göre değerlendirmeye alınmaktadır. Son başvuru tarihinden önce, ilgilenilen projeye başvurulması önem arz etmektedir.

Programla ilgili detaylar için “tto@arel.edu.tr” adresine ulaşarak veya “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz