TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitimi ve İstişare Toplantısı

TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitimi ve İstişare Toplantısı

Türkiye’nin her pek çok Üniversite , Sanayi ve Ticaret Odaları, Kalkınma Ajansları ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde görev yapan “TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışmanları”yla yıllık düzenlenen eğitim ve istişare toplantılarına Universite Sanayi Uzamanı Gülay YILDIZ katılım sağlamıştır. Sınai mülkiyet ekosistemimiz üzerine iş deneyimlerimizi paylaşmak ve ekosistemimizi güçlendirmek amacıyla istişarelerde bulduğumuz toplantı da Arel TTO ekibi “Sınai Mülkiyet Danışmanı” ünvanı ile yeni kimliklerine sahip olmuşlardır.