Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Eureka’nın yeni üyesi Singapur ile ülkemizin işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eureka kapsamında desteklenmesi için açılan Türkiye ve Singapur Eureka Ortak Proje Çağrısı başvuruya açılmıştır.

Eureka’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirildiği projeler sektör ayrımı gözetmeksizin bu çağrı kapsamında desteklenecektir.

BAŞVURU SÜRECİ VE KOŞULLARI

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, Singapur’dan en az bir firma ile birlikte doğrudan proje başvurusunda bulunabilir. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje fikirleri için süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

1. Aşama/Uluslararası Başvuru: Tüm ortaklar 17 Nisan 2022’ye kadar Eureka proje başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurmalıdır. Her başvuru, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal Eureka ofisleri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme 9 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak olup, uygun bulunan projeler ulusal başvuru yapmaya hak kazanacaktır.

2. Aşama/Ulusal Başvuru: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuru yapmaları gerekmektedir. Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun 6 Haziran 2022’ye kadar tamamlanması gerekmektedir.

PROJE BÜTÇESİ

1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır.

Programla ilgili detaylar için “tto@arel.edu.tr” adresine ulaşarak veya “Arel Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi