Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın hazırlanması

Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın hazırlanması

Dr. Öğr. Üyesi G. Pelin OLCAY Türkiye’de İlk Kez Gerçekleştirilen ve İTÜ tarafından hazırlanan Türkiye Mekânsal Strateji Planı Projesi’nin II. ve III. etabında yer alıyor

 Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi G. Pelin OLCAY,  İTÜ tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın hazırlanması projesi II. ve III. etabına “Bölge Planlama Uzmanı” olarak katılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir protokol ile “Türkiye Mekansal Strateji Planı”nın hazırlanılması işini İTÜ’ye vermiştir.  3 etaptan oluşan projenin 2018 yılında ön hazırlıkları ve I. etabı başlamıştır. Projenin II. etabı 2020 yılında tamamlanmıştır. III. ve son etabı ise 2021 yılında yapılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi G. Pelin OLCAY, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Ahu Akgün tarafından İTÜ proje ekibine sanayi alanında çalışan  “Bölge Planlama Uzmanı” olarak dâhil edilmiştir. Söz konusu görevlendirme için Arel TTO ve İTÜ tarafından hazırlanan protokolün Rektörümüz Prof. Dr. Argun Karacabey tarafından imzalanmasının ardından hocamız bu önemli projede çalışmalarına başlamıştır. Olcay, bölge planlama alanında sanayi ve kümelenme ile ilgili yaptığı akademik çalışmalar ve projeler sebebiyle TMSP projesinde yer almaktadır. Olcay’ın yüksek lisans tezi “Trakya Bölgesi’nin Sanayileşme Dinamikleri ve Çorlu Sanayi Kümeleri”; doktora tezi ise “ Hazır Giyim Sektöründe Uluslararası Tedarik Zincirinin Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Etkileri”dir. Olcay, Berlin Teknik Üniversitesi’nde yürütülen Transnational Production Space / Ulusötesi Üretim Mekanı projesinde 2017- 2019 yılları arasında misafir araştırmacı olarak yer almıştı. Olcay halen Arel Üniversitesi tarafından fonlanan “Sanayi Kentinin Sürdürülebilir Gelişim ve Dönüşüm Modeli için Fizibilite Çalışması: Bağcılar Örneği” isimli Bilimsel Araştırma Projesi’ni Öğr. Gör. Sezen Tarakçı ile birlikte yürütmektedir.

ArelTTO takibinde gerçekleştirilen ve Dr. Öğr. Üyesi G. Pelin OLCAY sayesinde inşa edilen Arel Üniversitesi-İTÜ işbirliği için hocamızı tebrik eder sürdürdüğü çalışmalarında başarılarının devamını dileriz.