Türk Kızılay Toplumsal Şenlendirme Programı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Programın Adı

 

Türk Kızılay Toplumsal Şenlendirme Programı

Programın Amacı

Toplumsal Şenlendirme Programı Çağrısı Türk Kızılay Şube teşkilatları aracılığıyla yerel kamu kuruluşları ve STK’lar arasında bağ kurarak, yerelde güçlü bir birliktelik gerçekleştirilmesi, proje temelli sürdürülebilir bir şekilde bölgesel/yerel şenlendirmeyi amaçlamaktadır.

Program Hedefi ve Öncelikleri

Öncelik 1: Toplumdaki Gönüllülük kültürünün geliştirilmesi 

Öncelik.1.1. Gönüllü kapasitelerinin geliştirilmesi ve yenilikçi yaklaşımlar.

Öncelik.1.2. Aile-yaşlı-engelli-genç odaklı gönüllü temelli hizmet modellerinin geliştirilmesi

Öncelik.1.3. Afetlerde risk-zarar azaltma gönüllülük hizmet modellerinin geliştirilmesi

Öncelik 1.4. Sosyal içerme bağlamında dezavantajlı grupların gönüllü katılımı

Öncelik 1.5. Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum çalışmaları için gönüllü katılımı

Öncelik 1.6. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık konusunda toplum bilinçlendirmeye yönelik inovatif ve interaktif eğitim yöntemleriyle gönüllülük kapasitesi geliştirilmesi 

 

 Öncelik 2: Toplumun Afetlere karşı dirençliliğinin arttırılması  

Öncelik.2.1. Afetlerde beslenme hizmet kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik.2.2. Afet besinlerine ilişkin ar/ge çalışmaları,

Öncelik.2.3. Afetlere yönelik Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesi,

Öncelik.2.4. Toplumun Afet bilincinin ve farkındalığının arttırılması,

Öncelik.2.5. Afet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi,   önceliklerine dayanmaktadır.

Çağrının Konusu

-Toplum temelli gönüllülük modelinin güçlendirilmesi

-Afetlerde risk-zarar azaltma gönüllülük hizmet modellerinin geliştirilmesi

-Aile-yaşlı-engelli-genç odaklı gönüllü temelli hizmet modellerinin geliştirilmesi

-Sivil toplum kuruluşları gönüllü kapasitelerinin geliştirilmesi

Yatırım Destek Miktarı

Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe

 

Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜRK KIZILAY 125.000-TL’lik toplam bütçenin 100.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 80 i geçemez)

 

Destek Alt Limiti ve Oranı: TÜRK KIZILAY 62.500-TL’lik toplam bütçenin 50.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 80 i geçemez)

 

Proje Destek Süresi

TÜRK KIZILAY TOPLUMSAL ŞENLENDİRME PROGRAMI destekleme süresi proje bazında en az 9(dokuz) ay, en çok 18(onsekiz) aydır

 

Projeye Kimler Başvurabilir

TÜRK KIZILAY TOPLUMSAL ŞENLENDİRME PROGRAMI Dernekler ve Şubeleri, Vakıflar ve Şubeleri, Kamu&Vakıf Üniversiteleri başvurabilir.

 

Başvuru sahipleri proje tekliflerinde faaliyet gösterdikleri şehirde yer alan en az bir Türk Kızılay şubesine iştirakçi olarak yer vermek zorundadır.

 

Programın Destekleyeceği Giderler

 

•Yeni ekipman/araç-gereç satın alma/ kiralama maliyetleri

•Hizmet satın alma maliyetleri

•Yüklenici maliyetleri (Basım, etkinlik organizasyonu vb.) •Projenin tanıtımı için yapılacak faaliyetlere dair maliyetler

•Proje bütçesinin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım-tadilat işleri

•Sözleşme Makamının belirlediği standartlara uymak koşuluyla görünürlük maliyetleri

•Sarf malzemesi maliyetleri

 

Son Başvuru Tarihi

Proje Başvuru son tarihi 05/03/2022 tarihine uzatılmıştır

 

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi