TÜBİTAK – SDF Ortak Proje Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK – SDF Ortak Proje Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK altında açılan bu çağrı kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan’daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanlara açık bulunmaktadır.

1. Çağrının Amaçları:

Ortakların araştırmalarının kalitesini artırmak, araştırma ve inovasyonu ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için uluslararası iş birliği yapmalarına izin vermektir.

2. Çağrının Kapsamı:

· Yeni bir ürün üretmek;

· Standartların ürün kalitesini yükseltmek;

· Maliyetleri düşürmek ve standartları yükseltmek için yeni teknikler geliştirmek;

· Yeni üretim teknolojileri geliştirme

3. Bütçe

TÜBİTAK'tan proje başına 1.500.000 Türk Liras

- Türk KOBİ’leri onaylanan bütçenin %75'ine kadarını alabilir

- Türk büyük ölçekli işletmeleri onaylanan bütçenin %60'ına kadarını alabilir

Türk akademisi/kamu kurumu ortakları, finansman için proje başına toplam 720.000 Türk Lirasi

  1. Başvuru Koşulları

 

  • Teklif çağrısı, 09 Ağustos 2021 – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında açıktır.
  • Türk ortaklar TÜBİTAK’ın çevrimiçi sistemi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
  • Ortaklar, proje tekliflerini TÜBİTAK ve SDF’ye sunmadan önce kendi iletişim araçlarını kullanarak birbirleriyle anlaşmalı ve ortaklaşa geliştirip tamamlamalıdır.
  • Türk ortaklar, e-imza kullanmakla yükümlüdür.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi