TÜBİTAK – ARRS (Slovenya) İkili İş birliği Çağrısı Açıldı!

Programın Adı

2508 TÜBİTAK – ARRS (Slovenya) İkili İş birliği Çağrısı

Programın

Amacı/Kapsamı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasındaki Bilim ve Teknolojide İş birliği Protokolü çerçevesinde, üniversiteleri, özel sektörü ve araştırma merkezlerini ve enstitüleri ortak teklif sunmaya davet ediyor.

Bu çağrı kapsamında, yeni bilgi üretme, yeni bilimsel yorumlar yapma veya teknolojik problemlerin çözümüne fon sağlanması amaçlanmaktadır.

Programın Alanları

Bu çağrı, tüm bilimsel ve teknolojik alanlardaki uygulamalar içindir.

Program Bütçesi / Süresi

Fon almaya hak kazanan Türk ortaklar, proje başına 125.000 Türk Lirası'na kadar ödeme alabilirler. Projeler için Genel Gider ve Proje Teşvik Primi ödenmeyecektir.

Bu çağrı çerçevesinde aşağıda belirtilen bütçe kalemleri TÜBİTAK tarafından finanse edilecektir:

  • Seyahat Giderleri
  • Günlük ödenekler
  • Konaklama

Desteklenen her ortak araştırma projesi için projelerin süresi 24 ayı ve tek yöndeki uluslararası ziyaretlerin toplam süresi yılda iki ayı (60 günü) geçmemelidir.

Nereden / Nasıl Başvurabilirim?

TÜBİTAK ve ARRS online başvuru sistemleri üzerinden yapılacaktır. Türk ortaklar başvurularını TÜBİTAK'ın online sistemi uid-bpbs.tubitak.gov.tr ​​üzerinden yapacaktır.

Ortaklar kendi iletişim araçlarını kullanarak birbirleriyle anlaşmalı ve proje tekliflerini TÜBİTAK ve ARRS'ye sunmadan önce ortaklaşa geliştirip tamamlamalıdır.

Başvuru Detayları

Proje teklifleri, planlanan ortak araştırma çalışmasının amaçları ve gerekçesi, izlenecek metodoloji, her bir araştırma ekibinin bileşimi ve amaçlanan zaman çizelgesi hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir.

Türk ortaklar, başvuruları için E-imza kullanacaktır. Detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_eimza_yardim_dokumani adresinden ulaşılabilir.

Basılı kopyanın TÜBİTAK'a gönderilmesine gerek yoktur.

Türk tarafı için aynı proje içerisinde iki veya daha fazla kurumun bulunması halinde Türk kurumlarının tek ortak teklif vermesi gerekmektedir.

Türk tarafı için faks veya e-posta ile teklif verilmesi kabul edilmeyecektir.

Türk ekibi, TÜBİTAK 1071 Programı aracılığıyla fon alacak. Bu programa başvuran tüm Türk araştırmacıların TÜBİTAK ARBİS'e (Araştırmacı Bilgi Sistemi) kayıtlı olması gerekmektedir. Bu link üzerinden kayıt olabilirsiniz: https://arbis.tubitak.gov.tr

Değerlendirme Kriterler

  • Bilimsel değerlendirmenin ardından, TÜBİTAK ve ARRS, onaylanan ve reddedilen proje tekliflerine ilişkin bilgileri içeren bir sonuç listesini birbirlerine bildireceklerdir.
  • Yalnızca TÜBİTAK ve ARRS tarafından onaylanacak proje önerileri desteklenecektir.
  • Son üç ortak teklif çağrısında, yani 2018-2021, 2019-2022 ve 2020-2023 dönemleri için finansman almayan proje liderleri tarafından sunulan proje tekliflerine öncelik verilecektir.

Başvuru Tarihleri

Faaliyet

Tarih

Başvuru Duyurusu

14 Ocak 2022

Başvurular için Son Tarih

10 Mart 2022

TÜBİTAK E-İmza Son Başvuru Tarihi

17 Mart 2022

Sonuçların Açıklanması

Temmuz 2022

Projelerin Tahmini Başlangıç Tarihi

Eylül 2022

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi