TÜBİTAK ARDEB, BİDEB ve TEYDEB destekli projelerde burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler güncellenmiştir!

TÜBİTAK ARDEB, BİDEB ve TEYDEB destekli projelerde desteklenen öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler ekli listede verildiği şekilde güncellenmiştir. Yeni burs tutarları 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara 2022 Şubat ayında bir defaya mahsus olmak üzere Ocak 2022’de hak edilen burs tutarının %50 sinin ek olarak ödenmesi yönünde karar alınmıştır.

Burs miktarlarındaki bu artışlar mevcut proje bütçelerine yansıtılmayarak projenin bütçe gereksinimleri kapsamında projelere ek ödenek verilerek karşılanacaktır.

Burs miktarlarındaki bu artışlara ilave olarak doktora öğrencileri ve doktora sonrası bursiyerler, yeni yürürlüğe giren “BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı“nda yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda, sırasıyla 2000 TL/ay ve 2500 TL/aya kadar 6 ayda bir olmak üzere toplu performans ödemesi alabileceklerdir. Bununla ilgili olarak ayrıca bursiyerlere açıklama yapılacaktır.

 

ARDEB, BİDEB ve TEYDEB Yeni Burs Üst Limitleri

 

ARDEB ve TEYDEB Burs Limitleri

Ücret karşılığı çalışmayanlar:

Ön Lisans/Lisans Öğrencisi

1.250.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

4.250.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

5.500.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

7.500.- TL/ay

Ücretli görevi olanlar:

Yüksek Lisans Öğrencisi

1.250.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

1.750.-TL/ay