TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı kapsamında güncellemeye gidilmiştir.

 • Programın destek üst limiti % 100 oranında artırılarak, 360 bin TL’den 720 bin TL’ye yükseltilmiştir.
 • Proje kapsamında görevlendirilen, herhangi bir yerde ücret karşılığı çalışmayan bursiyerlere sağlanan destek miktarları;
  • Lisans öğrencisi için 750 TL,
  • Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL,
  • Doktora öğrencisi için 3.500 TL,
  • Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL olarak belirlenmiştir.

  BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans öğrenci için 500 TL, Doktora öğrencisi için 1.000 TL, Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL ilave edilmesine imkan sağlanmıştır.

 • Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi kararlaştırıldı ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak reddedilen 1001 projelerinden geliştirilebilir düzeyde puan alanlarla, bir sonraki dönemi beklemeden bir kereye mahsus olmak üzere yeniden hızlı bir şekilde başvuru yapılabilme olanağı sağlanmıştır.
 • ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara; proje yürütücüsü olarak hiç başvurmamış ya da başvurmuş ancak projesi bilimsel değerlendirme alınmadan iade edilmiş olan araştırmacılara, 1001 programına başvuruda bulunmaları ve projelerinin bilimsel değerlendirmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere panel puanına ek olarak ekstra puan verilmesi uygun görülmüştür.
 • İlgili programın “Başvuru ve Bilimsel Değerlendirme Formları” güncellenmiştir ve
 • 2018 yılı 2. döneminde Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak başvurular için son tarih 21/09/2018, e-imza ile başvuru yapılmaması halinde basılı kopya belgelerin TÜBİTAK’a gönderilme tarihi ise 05/10/2018 olarak belirlenmiştir.

2018 yılı 2. dönem başvuruları için Proje Başvuru Sistemi 13/08/2018 tarihinde kullanıma açılmıştır. Bu dönem hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek olup, 2019 yılında tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Proje başvurusu yaparken lütfen güncel “Başvuru Formları”nı kullanınız.

TÜBİTAK Elektronik Başvuru Sistemine Ulaşım Adresi:
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

Programlarla ilgili her türlü konuda Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,