TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açıldı

Sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır.

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yapılabilecektir.

Bu program ile;

  • Doktora öğrencilerine burs,
  • Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
  • Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği

sağlanacaktır.

Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır. Desteklenen projelerde üniversite/araştırma altyapısı bünyesindeki proje yöneticisine proje süresiyle sınırlı olmak üzere ve akademik danışman/lara tez dönemleri süresince TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen tutarlarda Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenecektir.

Program çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz.