TÜBİTAK 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Açıldı!

TÜBİTAK 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Açıldı!

TÜBİTAK Çatısı Altında Düzenlenen Program Hakkında;

Program Hakkında Genel Bilgiler:

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanır. 2020/2 dönemi itibarıyla konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dâhil edilemez.

 • Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılır
 • Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden başvuruya onay verilmesi yeterlidir.
 • Sisteme eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.
 • Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.
 • Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak zorundadır.
 • 2020 yılından itibaren maksimum destek tutarı 4.000 TL’dir.

 

Başvuru Koşulları ve Katılımcı Profili:

 • Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması,
 • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması
 • Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,
 • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.
 • Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

 

Program Takvimi:

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarih Sonuç Açıklama
2021/1 Dönemi 21/06/2021 30/07/2021 Kasım 2021

TUBİTAK/ web sitesi üzerinden incelemek için → Başvuru Tarihleri | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (tubitak.gov.tr) Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi