Arel TTO

ArelTTO - Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesindeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticari çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ocak 2017’de faaliyete geçen ArelTTO, 2014 yılından itibaren Üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde yürütülen araştırma ve deneysel geliştirme alanındaki proje ve faaliyetler sonucu elde edilen birikim ve yetkinliklerin birleştirilmesiyle kurulmuştur.

ArelTTO, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla faaliyetlerini beş ana başlık altında yürütmektedir.

  • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
  • Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Faaliyetler
  • Proje Geliştirme ve Yönetim Destek Hizmetleri
  • Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Faaliyetleri
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Neler Yapıyoruz ?

Üniversitemizin sahip olduğu yetkinlikler, kaynaklar ve işbirliği imkanları iş dünyasına tanıtılmakta, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirici ve eğitici etkinlikler organize edilmektedir.
Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek akademisyenlerin bulunması ve projeler ile eşleştirilmesi, işbirliklerine yönelik kontratların oluşturulması ve proje yönetimi koordinasyon desteği gibi hizmetler sunulmaktadır.
Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek Akademisyenlerin bulunması ve eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması ve proje yönetimi koordinasyon desteği hizmetleri sunulmaktadır.
Üniversitemizde fikri mülkiyet kapsamındaki proje ve çıktıların belirlenmesi, bu kapsamdaki patentleme işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi eksenindeki faaliyetler yürütülmektedir.
Akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülen girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yeni iş fikri olan akademisyen ve öğrencilere, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için iş modeli geliştirme sürecinden başlayarak kaynak yaratma, proje yönetimi ve şirketleşme süreçlerinde ücretsiz olarak çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.