TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

1501 Programı:

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

· Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

· Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması

· Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi

· Ortaklı ar-ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

· Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

· Üniversite işbirliği ile ar-ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

Amaçlanmaktadır.

1507 Programı:

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir.

· Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

· Ortak ya da tek başına sistematik ar-ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

· Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

· Ar-ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

· Ar-ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

Amaçlanmaktadır

1501-1507 Programlarının Katılımcı Profili

Hedef Kitlesi

Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı, bir proje personeli olmalıdır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), sektör ve teknoloji alanları

Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde proje konusu ile deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de dikkate alınacaktır.

1507 için, Sanayi, “1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı” ile desteklenen firmalar, sektör ve teknoloji alanları
1501-1507 KOBİ ArGe Destek Programları Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi 01/07/2021
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi (1, 2) 20/08/2021 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi (3) 08/09/2021 (Saat 23:59)

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi​