Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı / 2210-B

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı / 2210-B

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine, lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında tezli yüksek lisans öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçiş yapmasına katkı sağlamaktır.

 

Burs Kapsamı ve Süresi

-Burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 24 ay sonunda sona erdirilir.

- 24 aylık sürenin işbu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda ise burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

- Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

 

Burs Miktarı

Tam Burs(ay)   3.500 TL

Kısmi Burs(ay) 1.250 TL

 

Başvuru Koşulları

- T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

- Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak

- Kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere bilimsel hazırlık dâhil eğitiminin en geç 3. döneminde kayıtlı olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz).

- Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

- . Üniversiteye yerleştiği bölüm için kabul edilen yerleştirme puan sıralamasında ek puan olmaksızın ilk 50.000 içinde olup lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde tamamlamış ve Başkanlık tarafından belirlenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak. (Desteklenecek alan/bölüm listesi için linki kullanınız.)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2211_sosyal_bilimler_tesvik-alanlari-listesi.pdf

- Daha önce bu programdan yüksek lisans bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler).

- Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

- 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Tarih

2022/1.Dönem

31 Mart 2022 – 20 Nisan 2022 saat 17:30’a kadar

2022/2.Dönem

24 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2210-b_cagri_duyurusu_2022-1.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi