Sosyal Bilimler Alanında Üniversitemizde Bir İlk:Avrupa Komisyonu’ndan Akademisyenimiz Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gürkan’a Ödül

Sosyal Bilimler Alanında Üniversitemizde Bir İlk:Avrupa Komisyonu’ndan Akademisyenimiz Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gürkan’a Ödül

İstanbul Arel Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gürkan, Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF) bursu Seal of Excellence (Mükemmeliyet Mührü) ödülünü almaya hak kazandı.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hasan Gürkan, tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara, uluslararası ve sektörler arası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerini sağlayan, Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı 2014-2020 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından verilen Mükemmeliyet Mührü ödülünü aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gürkan konuyla ilgili, “Bu çalışma, Müslüman ulusötesi kadınlarla ilgili filmlerin feminizm ve ulusötesi film perspektifinden nitel içerik analizi kullanılarak incelenmesine odaklanmaktadır. Müslüman ulus ötesi kadınlar, ekonomik, politik ve sosyal nedenlerle kendi ülkelerinden göç etmiş kadınlar olarak tanımlanabilir. Meena Sharify-Funk, ulusötesi Müslüman kadınları, kadınların İslam’daki statüsü, dini normları yorumlayanlar olarak kadınların rolü, seküler ve dini benlik biçimleri arasındaki ilişki dahil olmak üzere çok çeşitli konulardaki düşüncelerinin zengin bir açıklaması olarak tanımlamaktadır” dedi.

‘Kimlikleri hafifletmek hedefleniyor’

İslam-Batı ilişkilerinin belirlenmesi, algılanması, ötekileştirme deneyimleri ve güçlenme fırsatları, göç teorisindeki yaklaşımların göçmenlerin ulusötesi topluluklarının yaşam biçimlerini tanımladığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, “Alejandro Portes, göçmen topluluklarının ekonomik ilerleme ve sosyal tanınma arayışı içinde göçmenler tarafından oluşturulan siyasi sınır ağları olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu araştırma, göç sürecinde Müslüman ulusötesi kadınların kimliklerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Hem Müslüman kadınların dünyalarındaki ortak konulara hem de cinsiyet rollerine dikkat eden bu araştırma, ulusötesi Müslüman kadınların dünyasına yeni sosyal alanlar ve sosyalleşme süreci getiren sohbetlerin, analizlerin ve okumaların araştırmasıdır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey ile ödül sonrası bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gürkan, projenin detaylarını anlatarak tebrikleri kabul etti.