Rekabetçi Sektörler Programı Yeni Dönem Proje Teklif Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı Yeni Dönem Proje Teklif Çağrısı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın IPA (Instrument for Pre-access Countries/Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı Yeni Dönem Proje Teklif Çağrısı yayımlandı.

 

Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayi”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transfer ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifler sunulabilecektir.

 

Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır. Ayrıca yeni elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Sanayi Bakanlığı 9 Haziran 2017 saat  17:00’a kadar (Elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasında kadar) iletebilirsiniz.

 

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren Faaliyet Alanları özelinde hazırlanan Çağrı Rehberleri, Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna buradan ulaşılabilirsiniz.

 

Programla ilgili her türlü konuda Arel Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir; proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.