Pazar Programı Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı / SMP-COSME-2021-EYE

Çağrı Adı / Çağrının Kodu

TEK PAZAR PROGRAMI Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı / SMP-COSME-2021-EYE

Çağrının Amacı / Kapsamı

Genç Girişimciler için Erasmus(EYE), deneyimli girişimcilere yenilikçi fikir ve yeni ortaklara erişim sağlarken, yeni veya istekli girişimcilere de Tek Pazar Programı(TPP) katılımcısı diğer ülkelerde küçük işletme sahibi deneyimli girişimcilerden öğrenme şansı veren bir sınır ötesi değişim programıdır.

 

Genç Girişimciler için Erasmus programının genel amacı, girişimciliği desteklemek, Avrupa KOBİ'lerinin uluslararası görünümünü ve rekabet gücünü geliştirmek ve katılımcı ülkelerdeki potansiyel girişimcileri ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmeleri teşvik etmektir.

 

Çağrının hedefi ise, Genç Girişimciler için Erasmus programını yerel düzeyde uygulamak üzere Aracı Kuruluşlar (Intermediary Organisations) seçmektir. Bu kuruluşların, özellikle girişimcilerin belirlenmesi ve programdan yararlanmaları konularında yardımcı olmaları beklenmektedir. Çağrı;

 - TPP katılımcısı ülkelerdeki yeni girişimcilere, yurtdışında küçük ve orta ölçekli işletme sahibi girişimciler tarafından başarılı bir başlangıç ​​ve iş fikirlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için iş başında eğitim vermeyi,

- Girişimciler arasında, kendi işini kurmanın ve geliştirmenin önündeki engel ve zorluklar hakkında deneyim ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi,

- AB ve TPP katılımcısı ülkelerdeki yeni ve yerleşik girişimciler için pazar erişimini ve potansiyel ortakların belirlenmesini kolaylaştırırken aynı zamanda AB vatandaşlığına sahip yeni girişimcilerin, EYE Global(Erasmus for Young Entrepreneurs Global) destinasyonlarındaki ev sahibi girişimcilerle değişime gitme olanağını artırmayı,

- Bilgi ve deneyime dayalı, farklı TPP katılımcısı ülkelerindeki girişimciler arasında bir ağ oluşturmayı,

- “Yeterli temsil edilmeyen ülkeler” olarak nitelendirilen ülkelerdeki (Ukrayna, Kosova, Türkiye, Moldova Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Fransa, Ermenistan, Almanya, Polonya, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti) girişimcilerin eşleşmesini teşvik etmeyi,

- AB'nin üç ana tematik odağında dönüşüm amacı ile  (sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve daha zorluklara  dayanıklılık) ilgili stratejilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Temalar ve Öncelikler

Teklifler, yeni ev sahibi girişimcilerle eşleşmeye odaklanmalıdır. Herhangi bir ekonomik sektörden olan girişimciler Aracı Kuruluşlar için Uygulama Kitabı’nda1 belirtilen kriterlere uydukları sürece programa öncü olarak katılabileceklerdir.

Bu çağrı için hem girişimcilerin belirlenmesi hem de eşleştirme için belirli girişimci hedefleri gerekmektedir. Bunlar tekliflerin;

 • Proje hedeflerinin en az 'unun “yeterli temsil edilmeyen” ülkelerden gelen girişimcilerle eşleştirmeyi öngörmesi,
 • “Sürdürülebilir/yeşil” ve “dijital” iş modelleri öneren girişimcileri de hedef gruplarına dahil etmesi,
 • Hem yeni hem de ev sahibi olarak belirlenen girişimciler arasında cinsiyet dengesini sağlamayı amaçlaması olarak sıralanabilir.

 

Finanse edilebilecek faaliyetler

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için, Aracı Kuruluşların hibe anlaşmaları yoluyla aşağıdaki tabloda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

İş Paketi 1 (İP1)

Programın Yönetimi, Ağ Oluşturma ve Raporlama

- Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme

- Aktif ağ oluşturma

- EYE ağı ile işbirliği

- Belirli ağ oluşturma faaliyetleri   (mezun etkinlikleri dahil)

- Raporlama (etki dahil)

İş Paketi 2 (İP2)

Programın Tanıtımı ve Girişimcilerin İşe Alınması

- Programın tanıtımı

- Girişimcilerin kaydının yapılması

İş Paketi 3 (İP3)

İlişkiler Kurma

- Yeni ve ev sahibi girişimcilerden gelen başvuruları değerlendirme ve yalnızca uygun profesyonellerin kabul edilmesini sağlama

İş Paketi 4 (İP4)

İlişki Yönetimi

- Yeni girişimciler, taahhütler ve mali yardım ile hibe anlaşmalarının yönetimi

- Değişim programının hazırlanması ve başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunulması

- Yapılan değişim programlarının takibi (giriş eğitimi ve sonrası dahil)

 

Bu teklif çağrısı kapsamında, her bir teklif aşağıdaki temel sonuçları sağlamalıdır:

1. Yeni veya ev sahibi girişimciler olarak (genellikle her ikisinin karışımı olarak) çağrının talep ettiği minimum sayıdaki hedef grubu (Ana performans göstergeleri) başarılı bir şekilde eşleştirmek,

2. Aracı Kuruluş tarafından sağlanan bir ev sahibi girişimciyi ziyaret eden yeni girişimcilere yukarıda finanse edilebilecek faaliyetlerde belirtilen mali yardım ve değişimden sonra sunulan faaliyet sonrası hizmetler de dahil olmak üzere yardım ve destek sunmak,

3. Brüksel'de veya TPP’ye katılan ülkelerdeki toplantılara katılmak.

Uygulama, konsorsiyum başına ara hedefler belirlemeli ve çıktılar sağlamalıdır. Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.

 

Proje Türleri

2014-2020 COSME programı kapsamında EYE uygulaması ile edilen deneyimler, aracı kuruluşların yeni girişimciler için büyük bir bütçeyi yöneten daha geniş ortaklıkların parçası olması durumunda ölçek ekonomilerin elde edilebileceğini göstermiştir. Bu nedenle özellikle büyük ölçekli projeler için başvurular teşvik edilmekte olup bununla birlikte, küçük ölçekli projeler de değerlendirilecektir. Hangi proje türü altında teklif verildiği proje teknik teklif dosyasında yer alacak olan Ek-5’de belirtilmelidir.

 

Proje Türü

Ana performans göstergeleri

Büyük ölçekli projeler - maks. 4 000 000 EUR hibe

800 Bağlantı (yılda ortalama 200)

Çağrı gereksinimlerine 800 veya daha fazla bağlantı uygun, 799 ve daha az bağlantı uygun değildir.

Küçük ölçekli projeler - maks. 2 000 000 EUR hibe

400 Bağlantı (yılda ortalama 100)

Çağrı gereksinimlerine 400 veya daha fazla bağlantı uygun, 399 ve daha az bağlantı uygun değildir.

 

Çağrıya Başvuru Uygunluğu

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Aşağıda belirtilen ülkelerden birinde kurulmuş olmak,
 • AB Üye Devletleri
 • AB üyesi olmayan ülkeler:

Listelenen AEA ülkeleri, Tek Pazar Programındaki ülkeler

Ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde olan veya anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler

 

Konsorsiyum Yapısı

Teklifler, aşağıdaki koşullara uyan başvuru sahiplerinden (yararlanıcılar; bağlı kuruluşlar değil) oluşan bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır:

 • 4 farklı uygun ülkeden en az 6 kuruluş olması
 • Toplamda 10'dan fazla başvuran kuruluş içermemesi
 • Bir konsorsiyumda aynı ülkeden en fazla 2 başvuru sahibi olması
 • Konsorsiyumun en az yarısının, konsorsiyum lideri de dahil olmak üzere EYE programının uygulanmasında en az 5 yıllık deneyime sahip olması

 

Çağrı Bütçesi / Süresi

Mevcut çağrı toplam bütçesi 40.000.000 Avrodur. Bu bütçe en fazla %20 oranında artırılabilir.

Çağrı kapsamında yaklaşık 10-15 projenin finanse edilmesi beklenmektedir: 7 veya 8 büyük (tip 1) ve 5 veya 6 küçük (tip 2) proje.

Alınan tekliflere ve değerlendirmenin sonuçlarına bağlı olarak, tüm bütçenin kullanılmaması veya bütçenin  çağrı öncelikleri arasında yeniden dağıtılması hakkı saklıdır. 

Her iki proje türü için de tahmini toplam bütçenin en az %50'si üçüncü şahıslara, yani yeni girişimcilere mali destek amacı ile ayrılmalıdır.

EISMEA, alınan tekliflere ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak, mevcut tüm fonları vermeme veya bunları çağrı öncelikleri arasında yeniden dağıtma hakkını saklı tutar.

Proje bütçesi ve süre

Proje bütçelerinin (maksimum hibe tutarı), tip 1 proje (büyük projeler) başına 4.000.000 Avro ve tip 2 proje (küçük projeler) başına 2.000.000 Avro olması beklenmektedir. Bu, başka miktarlar talep eden tekliflerin sunulmasını/seçilmesini engellemez.

Projelerin 01/02/2023 ile 31/01/2027 tarihleri arasında 48 ay sürmesi beklenmektedir. (Gerekli bir şekilde gerekçelendirilirse bir değişiklik yoluyla uzatmalar mümkündür).

 

Çağrı Takvimi

Çağrı açılış:

16 Mart 2022

Teklifler için son teslim tarihi:

8 Haziran 2022 – 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme:

Haziran 2022 – Eylül 2022

Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi:

Eylül 2022

Sözleşme imzası:

Aralık 2022/Ocak 2023

 

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi