Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Açıldı!

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Açıldı!

1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısında üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. “1702 Patent Lisans – 2021 –2” kodlu bu çağrıda müşteri kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

1702 Patent Lisans – 2021 – 2 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

Temel destek oranı %25’tir.

Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması

Durumlarında destek oranına % 15 ilave edilir

Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi

Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması

EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için Durumlarında destek oranına % 10 ilave edilir

Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Açılış Tarihi: 12.07.2021
Ön Kayıt Son Tarihi: 28.10.2021
Çağrı Kapanış Tarihi: 08.11.2021
Destek Başlangıç Tarihi: 01.01.2022

Çağrı ile ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi