NEWTON- KATIP ÇELEBİ FONU ÖNCELİKLİ ALANLAR Programı Başvurularınızı Bekliyor

NEWTON- KATIP ÇELEBİ FONU ÖNCELİKLİ ALANLAR Programı Başvurularınızı Bekliyor

Değerli Akademisyenlerimiz,

 

Newton Fonu Türkiye’de “Kâtip Çelebi – Newton Fonu” adı altında yürütülmekte, İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenmektedir. Çelebi – Newton Fonu’nun amacı Türkiye ve İngiltere’deki bilimsel araştırma ve inovasyon sektörlerini bir araya getirerek Türkiye’deki ekonomik kalkınma ve toplumsal refah alanlarında karşılaşılan sorunlara ortak çözümler geliştirmektir. İkili programlar çerçevesinde birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik ilişkiler inşa edilmesi, var olan işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek olan programa yılda 8 milyon Sterlin tahsis edilmektedir. Program kapsamında aşağıda belirtilen öncelikli alanlar kapsamında hibe desteği verilecektir:

 

  • Tarım ve Gıda Güvenliği
  • Yaşam Boyu Sağlık ve Esenlik
  • Afetler ve Risk Yönetimi
  • Enerji ve İklim Değişikliği

 

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (Çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb.) buradan ulaşabilirsiniz.

 

Programla ilgili her türlü konuda Proje Destek Ofisi ile iletişime geçebilir; proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.