Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı – Temmuz 2017 Çağrısı Yayımlandı

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı – Temmuz 2017 Çağrısı Yayımlandı

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu program kapsamında:

 

 • Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulması
 • Araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesi
 • Belirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının biraraya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.
 • Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİTAK aracılığı ile sağlanmaktadır. Fon, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek, düşük gelirli ve kırılgan nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projeleri desteklemektedir.

 

Hibe miktarı:

 

 • İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000
 • Türk yürütücü ortakları için Mühendislik & Doğa Bilimleri projeleri için azami 720.000 TL, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler projeleri için azami 360.000 TL

 

Hibe kapsamında karşılanabilecek harcama kalemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz

 

Öncelikli alanlar:

 

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Sağlık Teknolojileri
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
 • Eğitim: Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
 • İktisadî Gelişme, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
 • Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
 • Çevre Yönetimi ve Politikası

 

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (Çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb.) bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

Programla ilgili her türlü konuda Arel Teknoloji Transfer Ofisi Ofisi ile iletişime geçebilir; proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.