NEURON Cofund2 Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı Ön Duyurusu Açıldı

NEURON Cofund2 Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı Ön Duyurusu Açıldı

ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısının (JTC 2022), 07 Ocak 2022 tarihinde açılması planlanmaktadır. JTC 2022 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının Amacı

İnme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dâhil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

Araştırma Alanları

Hastalığın genetik, epigenetik, moleküler mekanizması gibi serebrovasküler hastalıklarla ilişkili çok çeşitli yönleri içerebilir.

Nöroinflamatuar süreçler genellikle serebrovasküler hastalıklarda önemli bir rol oynar ve çağrı kapsamına dâhildir.

Farmakolojik çalışmalar ve patofizyolojik mekanizmalara dayalı teknolojik gelişmeler dâhil olmak üzere önleyici, tanısal veya tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.

Çağrıda, serebrovasküler hastalığın ve beyin bariyeri işlev bozukluklarının temel mekanizmalarını içeren araştırmalardan insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmaları içeren araştırmalara kadar proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Şartları

  • Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir.
  • Öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırmacı grubundan oluşması gerekmektedir.
  • Araştırma grupları en az üç farklı ülkeden olmalıdır.
  • Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır.
  • En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir.
  • ERA-NET NEURON fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden ortaklar sahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir.
  • Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projede yer alabilir.

 

Değerlendirme

ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından iki aşamalı uluslararası bir değerlendirme yapılacaktır.

İlk aşamasa gelen ön önerilerden uluslararası dış danışman değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar ikinci aşamaya geçmesi istenecektir.

Başvuru ile ilgili uluslararası ön duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası ağ araçlarına ise buradan erişebilirsiniz.

İlgili Kişi

Uluslararası Başvuru Koşulları ve NEURON hakkında bilgi için:

Dr. Recep Emrah ÇEVİK

TÜBİTAK, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

Programla ilgili detaylar için “tto@arel.edu.tr” adresine ulaşarak veya “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.