Müsilaj Araştırmalarına Özel ARDEB Çağrısı Açıldı

Müsilaj Araştırmalarına Özel ARDEB Çağrısı Açıldı

Denizel ekosistemlerde, iklim ve tropik koşullara bağlı olarak farklı mikroorganizmalar tarafından üretilen organik madde birikimi olarak tanımlanan müsilaj yapı, son dönemlerde ülkemizde Marmara ve Kuzey Ege’de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Yarattığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebi ile müsilajın oluşum mekanizması, izlenmesi, oluşumunun önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gerçekleştirilecek araştırmaların, deniz bilimleri ve mühendisliği alanlarının yanı sıra; çevre mühendisliği, şehir ve bölge planlama, su bilimleri mühendisliği, inşaat mühendisliği, ziraat mühendisliği, geomatik mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, yazılım mühendisliği, kimya mühendisliği, biyoloji, biyoteknoloji, sosyoloji, ekonomi ve halk sağlığı gibi birçok disiplini bir araya getirmesi önem taşımaktadır.

Çağrı kapsamında; aşağıda yer alan konulara yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

· Müsilajın Biyoçeşitliliğe Etkilerinin Araştırılması ve Restorasyon Çalışmaları

· Müsilajın Oluşum Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması/Müsilajı Tetikleyen Faktörlerin Açığa Çıkarılması

· Denizel Ortama Girecek Kirletici Miktarının Azaltılması ve İzleme ve Takip Sistemlerinin Oluşturulması

· Müsilajın Mekanik/Biyoteknolojik Yöntemlerle Bertarafı ve Değerlendirilmesi

· Müsilajın Halk Sağlığına Etkileri

· Müsilajın Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi

Konu içerikleri hakkında detaylı alt başlıklara ulaşmak için →  “1: Çağrı Amaç ve Kapsamı”

Çağrı referansları için → “4: Referanslar” 

Katılımcı Profili:

Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlardan sunulan projeler desteklenecektir.

Bütçe:

Destek üst limiti 300.000 TL’dir. Destek süresi en fazla 9 aydır.

Çağrı Takvimi
Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi 12.07.2021

Çevrimiçi Başvurunun ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih

26.07.2021

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi