M-ERA.NET II – İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET II – İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

M-ERA.NET II (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2017 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje ön başvurularının 12 Haziran 2018 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması ve Türkiye’den katılan firmalar tarafından 10 Temmuz 2018 Türkiye saati ile 17.00’a kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması gerekmektedir.

Çağrı kapsamındaki öncelikli alanlar aşağıda yer almaktadır:

  • Malzeme Mühendisliği ve İşlemede çok Yönlü Modelleme Çalışmaları (Multiscale modelling for materials engineering and processing)
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Ara yüzeyler (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • Yüksek Performanslı Kompozitler (High performance composites)
  • Fonksiyonel Malzemeler (Functional materials)
  • İleri Malzeme bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New strategies for advanced material-based technologies inhealth applications)
  • Katkı Malzemeleri Üretimi (Materials for additive manufacturing)

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb.) Çağrı dokümanından ve https://www.m-era.net/joint-call-2018 internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Ortak arama için http://www.nmpteam.com adresini kullanabilirsiniz.

Programla ilgili her türlü konuda Arel Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir; katılım ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.