Lisans Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Programın Adı

 

Lisans Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Çağrının Amacı ve Konusu  

Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkânı tanınacaktır. Öğrencilerin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirilmesi durumu üniversitelerine bağlıdır.

 

Burs Kapsamı ve Süresi

- Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan lisans öğrencileri için burs desteği sağlanacaktır.

- Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak proje süresi içerisinde kalmak şartıyla maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir. Projenin 6 aydan daha erken bitmesi halinde bursiyerlik durumu da sonlandırılır.

- Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

- Bursiyerin TÜBİTAK Başkanlık destek kararı öncesi göreve başlaması halinde geçmişe yönelik burs ödemesi yapılamaz.

- Bursiyerlerin burslarının başlaması için görev yapılacak kurum tarafından TÜBİTAK Başkanlık destek karar tarihinden sonra sigortalılık işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

- Burslar, SGK giriş tarihinden itibaren başlatılır. Burslar bursiyere ait banka hesabına izleyen ay içerisinde ilgili birim tarafından transfer edilir.

Burs Miktarı

- Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 1.250 TL’dir. TÜBİTAK’ın diğer programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerle ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir

Başvuru Koşulları

- T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

- Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

- Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.

- Lisans öğreniminde birinci sınıfın ilk dönemini tamamlamış olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapılamaz).

- Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye genelinde ilk 200.000 içerisinde bulunmak,

- Öğrencilerin aşağıdaki koşulu sağlamaları gerekmektedir:

* Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.000 ve altında yer alan öğrencilerin not ortalaması 2.0 ve üstü olmalı

* Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.0 ve üstü olmalı

* Üniversite giriş sıralamasında 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.5 ve üstü olmalı

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

 

Yukarıdaki şartları sağlayan 2000 öğrenci desteklenecektir.

 

Başvuru Belgeleri

Projede görev alma amacını belirten öğrenci tarafından imzalanmış Niyet Mektubu

Başvuru Yöntemi

- Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr)  üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

- Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) kayıt olunması, tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve güncel tutulması zorunludur. ARBİS kullanıcı hesabı ve şifresi olmayan kişiler, arbis.tubitak.gov.tr adresinden üyelik bilgilerini doldurarak ARBİS şifresi alabilirler.

- Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

- Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin program e-posta adresine (star@tubitak.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılır.

Son Başvuru Tarihi

22 Nisan 2022

Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://star.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan projeleri ve çağrı duyurusunu inceleyerek 31 Mart - 22 Nisan 2022 tarihleri  arasında 

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm üzerinden Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2021 yılı 2. Dönem Programına başvurularını yapabilirler.

 

 

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi