Latin Amerika’ya Yönelik EU-CELAC 4. Proje Çağrısı Açıldı!

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrının Adı

Latin Amerika’ya Yönelik EU-CELAC 4. Proje Çağrısı Açıldı!

Çağrının Amacı

Çağrı, EU-LAC (European Union - Latin America and Caribbean Countries) araştırma alanının desteklenmesine yönelik araştırmacıların hareketliliği, araştırma altyapılarına uluslararası erişim, küresel zorluklara birlikte çözümler bulma hedeflerine yönelik tematik işbirliklerinin tesisini hedeflemektedir.

Çağrının Alanları

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem

- Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Araştırma Altyapıları

Küresel Sorunlar

- İklim bilimi, sosyal/beşeri bilimler ve diğer alanlar arasındaki etkileşimler ve entegrasyon

- Sosyal sorunları hedefleyen ortak dijital araştırma altyapısı

Sağlık

- Kişiselleştirilmiş Tıp

- EU-LAC Bölgesel Merkezleri: Sağlık ve Hastalık için araştırma altyapılarının entegre edilmesi

Enerji

- Üreticiler ve tüketiciler tarafından optimize edilmiş bir kullanım için enerji veri alanlarının birlikte çalışabilirliği / Araştırma Altyapıları

Kimler Başvurabilir

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)
  • TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
  • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Ulusal Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Önemi Hususlar

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur. Ancak, uluslararası projede aynı fakülte/enstitünün ayrı ortaklar olarak yer alması durumunda bu fakülte/enstitü için PBS üzerinde tek bir yürütücü kuruluş tanımlanmalıdır.

Uluslararası projede ortak olarak yer almayan kurum/kuruluş PBS üzerinde yürütücü kuruluş olarak tanımlanamaz.

Farklı fakülte(ler)/enstitü(ler) uluslararası projede ayrı ortaklar olarak yer alıyorsa PBS üzerinde ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanmalıdır.

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

Proje başına 1.000.000 TL’yi,

Yürütücü kuruluş başına;

-Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,  

-Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi aşamaz.

TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların toplamıdır.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılışı

24 Ocak 2022

Uluslararası proje önerilerin https://ptoutline.eu/app/eu-lac-2022 üzerinden sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

28 Nisan 2022

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih

2 Mayıs 2022 (17:30 Türkiye saati)

Sonuçların Bildirilmesi (Çağrı Sekretaryası tarafından Proje Koordinatörüne iletilir)

Eylül 2022

Uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak detaylı ulusal başvuru son tarihi

TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.*

Proje Başlangıçları

Aralık 2022

* Tüm ortakların temsil edildiği uluslararası çağrının Yürütme Kurulu’nun takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aynı şekilde TÜBİTAK tarafından ulusal başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi