Key Digital Technologies (KDT) 2021 Çağrısı Açıldı!

Çağrının Adı

Key Digital Technologies (KDT) 2021 Çağrısı

Çağrının

Amacı

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2021 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

Çağrının Kapsamı

KDT Ortak Girişimi 2021 yılı çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 • Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
 • Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
 • Gömülü yazılım ve ötesi
 • Sistemler Sistemi (SoS)
 • Yapay zeka, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
 • Bağlanırlık
 • Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
 • Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
 • Ulaşım
 • Enerji
 • Dijital Endüstri
 • Sağlık ve refah
 • Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
 • Dijital Toplum

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

***Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Proje Bütçesi

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

Proje başına 15.000.000 TL’yi,

Yükseköğretim kurumları ile eğitim ve araştırma hastaneleri için toplamda 7.500.000 TL’yi

Özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları (yükseköğretim kurumları ve araştırma hastaneleri hariç) için yürütücü kuruluş başına 7.500.000 TL’yi aşamaz.

Proje Ekibi

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir. Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;
 • En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personellerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı/yardımcı personel olarak görev alabilir.

Projedeki katkı oranı ’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Bir yürütücü kuruluş bünyesinde en fazla 10 araştırmacı görev alabilir.

Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin proje yürütücüsü olabilmesi için, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi gerekmektedir.

Bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurt dışı araştırmacı (yurt dışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar) görevlendirilemez.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılışı

16.12.2021

Uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

27.04.2022 (17:00, Brüksel saati)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih

11.05.2022 (17:30 Türkiye saati)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

18.05.2022 (17:30 Türkiye saati)

Sonuçların Bildirilmesi (Çağrı Sekretaryası tarafından Proje Koordinatörüne iletilir)

Eylül 2022

Uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak detaylı ulusal başvuru son tarihi

TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.*

Proje Başlangıçları

Ocak 2023

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi