Kayıtlı İstihdam Yaratma Proje Teklif Çağrısı Başlıyor!

Kayıtlı İstihdam Yaratma Proje Teklif Çağrısı Başlıyor!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam edilebilirliklerinin ve işgücü piyasasına erişimlerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu grupların sosyal ve ekonomik bağımsızlıkları artırılacak, sosyal yardım programlarına bağımlılıkları kademeli olarak azaltılacak ve Türkiye ekonomisine entegrasyonları ve katkıları artırılacak ve belirli illerdeki yararlanıcı firmaların işlerini genişletmesi hedeflenmektedir. 

Proje İlleri
Suriyeli nüfusunun yoğunluğu, yerel işgücü piyasası koşulları, istihdam yaratma potansiyeli ve uygulama kurumlarının kapasitesi dikkate alınarak belirlenmiştir.
Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ.

 

Proje Hedefleri
a. İş geliştirme ve pazar yaratma kapasitesi daha yüksek ve sürdürülebilir istihdam kapasitesi olan firmaların krediler yoluyla finansmana erişiminin artırılması,
b. Yüksek iş yaratma potansiyeline sahip firmaların istihdam koşuluna bağlı hibeler yoluyla finansmana erişiminin artırılması,
c. Eğitim programlarına katılım ile yararlanıcı firmaların ve çalışanlarının becerilerinin artırılması amaçlanmıştır.

 

Belirlenen illerde kayıtlı istihdam yaratılmasında önemli sonuçlar elde edilebilmesi için hibe ve kredi bileşenleri arasında yer alan tamamlayıcı unsurları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Hibe almaya elverişli firmaların ek yatırımlarını desteklemek, Türk vatandaşları ve Yabancılara Yönelik Sosyal Yardım Uyum Programı yararlanıcılarının istihdamını teşvik etmek ve sağlanan istihdamın izlenmesi yoluyla çalışanların uzun süreli istihdam edilmesini hedeflemektedir.

 

Proje Kapsamı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve ilave yatırımlarını fonlamak için toplam 70.000.000 Avro tutarında hibe desteğini,
– Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması,
– Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması şeklinde kullandıracaktır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri
– Küçük Ölçekli İşletmeler (1 – 49 çalışan)
– Orta Ölçekli İşletmeler (50 – 249 çalışan)
– Büyük Ölçekli İşletmeler (250 ve üzeri çalışan)

 

Destek Tutarı
Küçük Ölçekli İşletmeler
(1 – 49 çalışan) Orta Ölçekli İşletmeler
(50 – 249 çalışan) Büyük Ölçekli İşletmeler
(250 ve üzeri çalışan)
Toplam Alt Hibe Tutarı (Avro) 14.000.000 22.400.000 33.600.000
Asgari ve Azami Alt-Hibe Tutarı (Avro) 15.000 – 45.000 25.000 – 125.000 40.000 – 300.000

 

Destek Oranı
-Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az ve %70’inden fazla olmaması,
– Alt-proje kapsamında sunulacak insan kaynakları maliyeti, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70’inden az ve %90’ından fazla olmaması beklenmektedir.

 

Önemli Notlar
– Program kapsamında, süreleri 18 ile 21 ay arasındaki projeler desteklenecektir. Destek almaya hak kazanan alt-projeler kapsamında yeni kayıtlı istihdam yaratılması ve bu istihdamın 18 ay süreyle korunması beklenecektir.
– Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Teknik Yardım Bileşeni altında, Programın etki ve başarısını artırmak amacıyla, hibeden yararlanacak firmalara ve kayıtlı istihdama alınan çalışanlara yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.
– Hibeden yararlanmak isteyen firmaların faaliyet gösterdikleri sektör, TKYB ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesinde (http://www.ifc.org/exclusionlist) yer almamalıdır.

 

Başvuru
Başvuru Rehberi’ne uygun olarak hazırlanacak olan başvurular, Kayıt Platformu üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Her başvuru sahibi, Program kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje önerisi sunabilir.

 

Başvuru Belgeleri
Program hakkında daha detaylı bilgilere ve Başvuru Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Tarihi
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Teklif Çağrısı duyurusu 17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Başvuruların sunulması için son tarih 2 Şubat 2022’dir.

 

Detaylı takvime buradan ulaşabilirsiniz.