Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) Teklif Çağrısı Açılmıştır!

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) Teklif Çağrısı Açılmıştır!

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’daki projeler için Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) Teklif Çağrısı açılmıştır.

2020-21 döngüsü için başvuruları almak için son tarih 12 Haziran 2020’dir.

CFLI, Kanada Hükümeti’nin uluslararası yardımına rehberlik eden öncelikli alanlarla uyumlu küçük ölçekli ancak etkili projeleri desteklemektedir. Program ağırlıklı olarak yerel ortaklar tarafından tasarlanan ve tasarlanan projelere yöneliktir. Projeler Türkiye’deki Kanada Büyükelçiliği tarafından seçilir ve onaylanır.

Tüm projeler, aşağıdaki CFLI tematik önceliklerinden en az biriyle uyumlu olmalıdır:

  • Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi,
  • Çeşitlilik, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil kapsayıcı yönetişim,
  • Çatışmaların önlenmesi ve barışın inşasına odaklanan barış ve güvenlik,
  • Sağlık, eğitim ve beslenmeyi kapsayan insan haysiyeti,
  • Kadınların ekonomik hakları, insana yakışır iş ve girişimcilik de dahil olmak üzere herkes için çalışan, en yoksul ve en savunmasız olanlara yatırım yapan ve ekonomik kazanımları koruyan büyüme,
  • Adaptasyon ve hafifletmenin yanı sıra su yönetimine odaklanan çevre ve iklim eylemi.

 

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı Programı ile ilgili her türlü konuda Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Arel Teknoloji Transfer Ofisi