JPCOFUND-2 2020 Yılı Çağrısı ve Ayrıntıları

JPCOFUND-2 2020 Yılı Çağrısı ve Ayrıntıları

JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımı alanında multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir. Bilimsel ve klinik uygulamalar için bir faydası olması durumunda teknik olarak sorgulanarak, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarından bir ya da birkaçına odaklanması gerekmektedir.

 

Görüntüleme Teknolojileri

 • Yeni Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Son Görüntüleme Teknoloji Uygulamalarının Geliştirilmesi
 • MRI, PET ya da Süper Çözünürlüklü Mikroskobi ve Moleküler Görüntüleme Teknikleri
 • Görüntü Analizi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
 • Modern Görüntüleme Teknikleri
 • Biyolojik Verilerin Analizinde Yeni Metodlar

 

Beyin Stimulasyonu Teknolojileri

 • Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları
 • DBS, TMS, tDCS

Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir.

 • Alzheimer ve demans
 • Parkinson ve ilgili hastalıklar
 • Prion hastalıkları
 • Motor nöron hastalıklar
 • Huntington hastalığı
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)

 

Çağrı Takvimi: 

6 Ocak 2020: Çağrının yayınlanması
3 Mart 2020: 1. Aşama Son Başvuru Tarihi
Haziran 2020: 2. Aşama Son Başvuru Tarihi

Çağrı Ön Duyurusu: Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İletişim:

Doç. Dr. Gaye Çetinkaya Campari
gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr
0 312 298 17 91