İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı

İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı

Çağrının Amacı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi.”

Destek Miktarı ve Süresi

Program kapsamında Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin İllerinde faaliyet gösteren güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma altındaki Suriyeliler ve TC vatandaşları için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına toplam 2 milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır. Proje başına hibelerin asgari tutarı 40,000 Avro ve azami tutarı 300,000 Avro’dur.

Bir projenin başlangıçta planlanan süresi 8 aydan az, 18 aydan fazla olamaz.

Hibe Programının

Öncelikleri

 

 • Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,
 • Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,
 • Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,
 • İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek
 • Kaynak verimliliğinin artırılması ve yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla üretimi artırmak
 • Yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla iş süreçlerini dijitalleştirmek.

 

Son Başvuru Tarihi

İlgili kooperatifler ve kooperatif birlikleri "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" için 14 Mart 2022 tarihine kadar proje başvurularını yapabileceklerdir.

Programın Başvuru Rehberi / Linki

Detaylı Bilgi için Türkçe Rehber 

Detaylı Bilgi için İngilizce Rehber 

Başvurular için aşağıdaki bağlantı kullanılacaktır;

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal

Proje Türleri

 • Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, ARGE’ye yönelik yatırım, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilişim teknolojisi; uluslararası teknik ve kalite standartları kapsamında sertifika alabilmek için gerekli yatırımlar;
 •  Dijitalleşme, uluslararasılaşma ve markalaşma kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri; 
 • Yeni üretim birimleri oluşturmak için yapılan yatırımlar, üretim kapasitesini iş yaratarak yenileme ve büyütme;
 • Mentörlük mekanizmalarını geliştirmek ve mentörlük ağlarına entegre olmak;
 • Tasarım/fikir/içerik/ürün geliştirme faaliyetlerine destek; 
 • Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, makine ve ekipman alımı; yazılım, donanım ve lisanslar (ancak projeler sadece mal alımına yönelik olamaz. Mal alımı geniş çerçevede proje amaçları dahilinde proje aktivitelerinin bir parçası olabilir); alınan ekipmanın nakli;
 • Ticarileştirme, finans, yasal danışmanlık, muhasebe, iş geliştirme/iyileştirme, ihracat ve fikri mülkiyet hakkına yönelik kapasite geliştirme ve eğitim programları;
 • Kooperatiflerin kapasitelerini güçlendirmeyi de içeren hizmet-içi eğitim programları; 
 • Dış ticaret, üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve satış gibi yeni birimlerin kurulması; 
 • Ortak ve çalışanların çocukları için kreş kurulması etc…

Online Bilgilendirme Toplantısı

11 Ocak 2022 tarihinde saat 14:00’da Hibe Programı’nın tanıtımının yapılacağı online bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılmak için aşağıdaki link üzerinden kayıt olunması gerekmektedir:

https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_85cT474HSfieKary_dO-tQ

Hibe programına yönelik sorular 1 Mart 2022 tarihine kadar granst@icmpd.org adresine kadar iletebilecektir.