İstanbul Final Çalıştayı: “Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog” Projesi

İstanbul Final Çalıştayı: “Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog” Projesi

“Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog Projesi (DiaLingua), Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve Avrupa Özel Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi (ECNAIS) ortaklığıyla 15 ay süreyle uygulanan bir projedir. Proje kapsamında; Türkiye ve Avrupa’daki Yabancı Dil Öğretim Tekniklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 3 farklı AB ülkesinde (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Lizbon, Portekiz) ve Türkiye’deki 2 farklı kentte (İstanbul ve Adana) 96 Türk ve Avrupalı öğretmenin katılımıyla Teknik İnceleme Gezileri ve Workshop etkinlikleri düzenlenmiştir.  Bu etkinliklerde elde edilen bilgilerin ve iyi uygulamaların eğitim sektörünün tüm aktörleriyle ve kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir. Böylelikle ayrıca, Türkiye-Avrupa toplumlarının karşılıklı anlayış ve iletişimini kuvvetlendirmesine de katkıda bulunulacaktır.

DiaLingua Projesinin temel hedefleri kapsamında Türk Eğitim Sistemi için öneriler içeren bir karşılaştırma raporu ve Yabancı Dil Eğitiminde İyi Uygulama Rehberi hazırlanacaktır. Bu çerçevede, İnceleme Gezilerinden elde edilen son çıktıların ve gözlemlerin tartışılması ve hazırlanacak olan rapor ve rehber için temel oluşturması adına:

27 – 28 Ocak 2020 tarihlerinde projenin uygulandığı ülkelerden (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Portekiz) uzmanların da katılımıyla Tarhan Koleji, Beyoğlu, İstanbul’da DiaLingua Final Çalıştayı düzenlenecektir.

Bu çalıştaydan elde edilen çıktıların, ayrıca Antalya’da gerçekleştirilecek olan TÖZOK 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu kapsamında düzenlenecek “Yabancı Dilin Önemi Zirvesi” ile diğer etkinlikler yoluyla kamuoyu ve eğitim sektörü paydaşları ile paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Böylece, DiaLingua Projesi, kamuoyunda daha bilinir hale gelecek ve yabancı dil eğitimi ile daha nitelikli bir toplum yapısı için toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Çalıştay programı ekte sunulmuştur. Çalıştayda yer almak isteyen yabancı dil öğretmenleri, okul yöneticileri, akademisyenler, uzmanlar ve diğer ilgililerin 10 Ocak 2020, Saat 17.00’a (TSİ) kadar  başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Çalıştaya katılım ücretsizdir. Ancak kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Formu dolduran kişiler uzmanlık alanlarına göre değerlendirilerek davet edilecektir. Davet edilen başvuranlar dışında çalıştaya katılım mümkün olmayacaktır. Davet edilmeyen başvuranlara ayrıca bir bilgilendirmede bulunulmayacaktır.

Çalıştaya katılım için gerek duyulması durumunda (ulaşım, konaklama vs.) masrafları DiaLingua Projesinin sorumluluğunda değildir.

Programı incelemek ve katılımcı başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.