ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir.

Uluslararası çağrı metni için tıklayınız. Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir.

İlk Cofund çağrısı kapsamında, çiftlikten-çatala, çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, izlenebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin (nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklenmektedir.

Gıda zincirinde; birincil üretim, gıda işleme, paketleme, dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve yemek servisi (catering) hizmeti dahil en az iki veya daha fazla aşamada etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da dikkate alınarak katma değer sağlanması istenmektedir.

Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen tematik alanlarda projeler desteklenecektir:

  • Alan 1 – Tarım-Gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için veri odaklı Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümleri ve platformları
  • Alan 2 – Tarım-Gıda sistemlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin benimsenmesi önündeki engellerin tespiti ve çözümü

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 03.03.2020
1. aşama önerilerin TÜBİTAK başvuru sistemine sunulması için son tarih: 06.03.2020

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:
https://www.ictagrifood.eu/node/40178

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ